רש"י על שמואל א כה לג

| רש"י על שמואל אפרק כ"ה • פסוק ל"ג |
ב • ג • ו • ז • ח • ט • י • יג • יד • טו • יז • יח • כ • כא • כב • כד • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לג • לז • לח • לט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"כליתני" - מנעת אותי כמו (תהלים מ יב) לא תכלא רחמיך לא יכלה ממך (בראשית כג ז)

"והושע ידי לי" - מוסב על מבוא בדמים מ"ם של מבוא מחוברת על והושע כמו מבוא בדמים ומהושע ידי לי