רש"י על שמואל א כה ט

<< | רש"י על שמואל אפרק כ"ה • פסוק ט' | >>
ב • ג • ו • ז • ח • ט • י • יג • יד • טו • יז • יח • כ • כא • כב • כד • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לג • לז • לח • לט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"וידברו אל נבל ככל הדברים האלה בשם דוד וינוחו" - יגעים היו מטורח הדרך ונזדרזו למצות דוד ולא נחו עד שדברו אליו ואחר כך וינוחו ויונתן תרגם ופסקו כלומר פסקו מלדבר עוד עד שישמעו תשובתו