רש"י על שמואל א כה כז

<< רש"י על שמואל א • פרק כה >>
ב • ג • ו • ז • ח • ט • י • יג • יד • טו • יז • יח • כ • כא • כב • כד • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לג • לז • לח • לט • 


"ונתנה לנערים" - ותנתן לנערים המתהלכים וגו' נתנה לשון עבר ונתנה לשון להבא