מ"ג שמואל א כה לג

מקראות גדולות שמואל א


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וברוך טעמך וברוכה את אשר כלתני היום הזה מבוא בדמים והשע ידי לי

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וּבָרוּךְ טַעְמֵךְ וּבְרוּכָה אָתְּ אֲשֶׁר כְּלִתִנִי הַיּוֹם הַזֶּה מִבּוֹא בְדָמִים וְהֹשֵׁעַ יָדִי לִי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וּבָר֥וּךְ טַעְמֵ֖ךְ וּבְרוּכָ֣ה אָ֑תְּ אֲשֶׁ֨ר כְּלִתִ֜נִי הַיּ֤וֹם הַזֶּה֙ מִבּ֣וֹא בְדָמִ֔ים וְהֹשֵׁ֥עַ יָדִ֖י לִֽי׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כליתני" - מנעת אותי כמו (תהלים מ יב) לא תכלא רחמיך לא יכלה ממך (בראשית כג ז)

"והושע ידי לי" - מוסב על מבוא בדמים מ"ם של מבוא מחוברת על והושע כמו מבוא בדמים ומהושע ידי לי

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"מבוא בדמים" - מבוא בעון שפיכת דם ובתשועת ידי לעצמי

מצודת ציון

"טעמך" - דבורך ועצתך כמו (איוב יב כ)וטעם זקנים יקח

"כליתני" - מנעת אותי