רש"י על שופטים כ ב

רש"י על שופטים • פרק כ
ב • ה • י • יא • יב • טז • יח • כא • לג • לו • לז • לח • לט • מב • מג • מד • מה • מח • 


"פנות כל העם" - (תרגום) רישי כל עמא