רש"י על שופטים כ י

| רש"י על שופטיםפרק כ' • פסוק י' | >>
ב • ה • י • יא • יב • טז • יח • כא • לג • לו • לז • לח • לט • מב • מג • מד • מה • מח • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"לעשות לבואם" - לביאתם זו לגבעת בנימין ככל הנבלה וגו'