רש"י על שופטים כ ה

| רש"י על שופטיםפרק כ' • פסוק ה' |
ב • ה • י • יא • יב • טז • יח • כא • לג • לו • לז • לח • לט • מב • מג • מד • מה • מח • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"דמו להרוג" - כוונו להרוג אווישמינ"ט בלע"ז