מ"ג שופטים כ ב

מקראות גדולות שופטים


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויתיצבו פנות כל העם כל שבטי ישראל בקהל עם האלהים ארבע מאות אלף איש רגלי שלף חרב

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיִּתְיַצְּבוּ פִּנּוֹת כָּל הָעָם כֹּל שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל בִּקְהַל עַם הָאֱלֹהִים אַרְבַּע מֵאוֹת אֶלֶף אִישׁ רַגְלִי שֹׁלֵף חָרֶב.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיִּֽתְיַצְּב֞וּ פִּנּ֣וֹת כׇּל־הָעָ֗ם כֹּ֚ל שִׁבְטֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל בִּקְהַ֖ל עַ֣ם הָאֱלֹהִ֑ים אַרְבַּ֨ע מֵא֥וֹת אֶ֛לֶף אִ֥ישׁ רַגְלִ֖י שֹׁ֥לֵֽף חָֽרֶב׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וְאִתְעַתָּדוּ רֵישֵׁי כָל עַמָא כָּל שִׁבְטַיָא דְיִשְׂרָאֵל בִּקְהַל עַמָא דַייָ אַרְבַּע מְאָה אַלְפִין גְבַר רִגְלֵי שַׁלְפֵי סַיְפָא:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פנות כל העם" - (תרגום) רישי כל עמא

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

השאלות

(ב) השאלות (ב - ג) למה רצו להמיתם ולא היו שם עדים והתראה? בפרט להאומר (סנהדרין כא א) דפילגש היא בלא קידושין. ומה שמתה היה מפני חולשתה לא שכוונו להמיתה. ולמה שפכו חמתם על כל שבט בנימין? מ"ש בפסוק ג' וישמעו בני בנימין, אין מקומו שם כלל:

"ויתיצבו פנות כל העם". רוצה לומר שהתיצבו כסדר הדגלים, יהודה ודגלו למזרח וכו', ובכללם נמצאו "כל שבטי ישראל בקהל עם האלהים", כי נקהלו מאותו צד שהם עם האלהים הבאים לקנאות על כבוד שמו, והיה "ארבע מאות אלף איש" וכולם "רגלי", לא רוכבי סוסים, אשר באו ויתאספו על קנאת כבוד השם:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"בקהל וגו'" - רצה לומר המספר בקהל וגו' היו ארבע מאות אלף וגו'

"ויתיצבו פנות וגו'" - רצה לומר כל העם הבא התיצבו כל שבט משבטי ישראל בפנה בפני עצמו ולא עמדו מעורבבים

מצודת ציון

"פנות" - כמו בפנות והוא מלשון פנה וזוית

"רגלי" - הולכי רגל לא רוכבים

"שולף חרב" - רצה לומר בחרב שלופה

<< · מ"ג שופטים · כ · ב · >>