רש"י על קהלת ב ח

רש"י על קהלת • פרק ב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • 


"וסגולת מלכים" - גנזי מלכי זהב וכסף ואבן יקרה שהמלכים מסגלים בגנזיהם

"והמדינות" - סגולת כל סוחרים

"שרים ושרות" - מיני כלי זמר

"שדה ושדות" - מרכבות נוי עגלות צב ובלשון גמרא יש שדה תיבה ומגדל