רש"י על קהלת ב א

<< רש"י על קהלת • פרק ב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • 


"אמרתי אני בלבי" - הואיל וכן הוא אחדל לי מן החכמה ואעסוק במשתה תמיד

"אנסכה" - לשון מסך יין לשתות כמו (משלי ט) מסכה יינה עירוב יין במים לתקנו או עירוב בשמים ביין לקונדיטון

"וראה בטוב" - כמו וראית בטוב

"והנה גם הוא הבל" - שהרי ראיתי בנבואה שהרבה קלקולים באים מתוך שחוק בלשצר מת מתוך משתה אנשי דור המבול נשטפו מתוך רוב טובה שהשפעת להם