רש"י על קהלת ב ו

<< רש"י על קהלת • פרק ב
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • 


"ברכות מים" - כמין ביברים של דגים שחופרין בקרקע