רש"י על קהלת ב כא

<< רש"י על קהלת • פרק ב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • 


"כי יש אדם" - כמשמעו כפשוטו ומדרש אגדה בתנחומא מכנהו כלפי הקב"ה שנאמר בו (יחזקאל א) ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם

"שעמלו בחכמה" - שנאמר (משלי ג) ה' בחכמה יסד ארץ בדעתו תהומות נבקעו ולבריות שלא עמלו בו נתן חלק בו

"גם זה הבל ורעה רבה" - והם נעשו דור של הבל ורבה רעת האדם בארץ בדור המבול