פתיחת התפריט הראשי
מקראות גדולות קהלת


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כנסתי לי גם כסף וזהב וסגלת מלכים והמדינות עשיתי לי שרים ושרות ותענוגת בני האדם שדה ושדות

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כָּנַסְתִּי לִי גַּם כֶּסֶף וְזָהָב וּסְגֻלַּת מְלָכִים וְהַמְּדִינוֹת עָשִׂיתִי לִי שָׁרִים וְשָׁרוֹת וְתַעֲנוּגֹת בְּנֵי הָאָדָם שִׁדָּה וְשִׁדּוֹת.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כָּנַ֤סְתִּי לִי֙ גַּם־כֶּ֣סֶף וְזָהָ֔ב וּסְגֻלַּ֥ת מְלָכִ֖ים וְהַמְּדִינ֑וֹת עָשִׂ֨יתִי לִ֜י שָׁרִ֣ים וְשָׁר֗וֹת וְתַעֲנֻג֛וֹת בְּנֵ֥י הָאָדָ֖ם שִׁדָּ֥ה וְשִׁדּֽוֹת׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וסגולת מלכים" - גנזי מלכי זהב וכסף ואבן יקרה שהמלכים מסגלים בגנזיהם

"והמדינות" - סגולת כל סוחרים

"שרים ושרות" - מיני כלי זמר

"שדה ושדות" - מרכבות נוי עגלות צב ובלשון גמרא יש שדה תיבה ומגדל

רשב"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

וסגולת מלכים, אוצרת חמדת מלכים.

והמדינות, ואוצרת חמדת המדינות.

עשיתי לי, תקנתי לצורכי, כמו 'ובן הבקר אשר עשה' וכן 'ועשתה את צפרניה'.

שדה ושדות, כמו שדה תיבה ומגדל, ואף עגלת צב לתענוג ולנוי.

<< · מ"ג קהלת · ב · ח · >>