רש"י על קהלת ב כה

<< רש"י על קהלת • פרק ב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • 


"כי מי יאכל וגו'" - למה לא אשמח בחלקי במאכל ומשתה מי ראוי לאכול את יגיעי ומי ימהר לבולעה מבלעדי

"חוץ ממני" - מבלעדי זו מדת הרשעים היא שאוספים לצורך האחרים