רש"י על צפניה ב יב

<< רש"י על צפניה • פרק ב >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"גם אתם כושים" - כשגלו שם ישראל מעבר לנהרי כוש