רש"י על צפניה ב ו

<< רש"י על צפניה • פרק ב >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • 


"נות כרות רועים" - נוה עראי שיכרו בה הרועים לחם בבוקר כרות לשון ויכרה להם כירה גדולה (מלכים ב ו)