רש"י על צפניה ב ט

<< | רש"י על צפניהפרק ב' • פסוק ט' |
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"כי מואב כסדום תהי'" - גם אתם לקדמתכם תשובו לוט אביכם לא מסדום היה

"ממשק חרול" - השמעת קול כמו משק גבים (ישעיהו לג) ואף מ"ם הראשונה יסוד היא בתיבה כמו ממשח הסוכך (יחזקאל כח) ממשק חרול השמעת קול חרולים הגדילים שם מאין עובר והן נוקשין זו על זו ומשמיעות קול

"ומכרה מלח" - מקום כריית מלח