רש"י על צפניה ב יא

רש"י על צפניה • פרק ב >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • 


"כי רזה" - התיש כחם

"וישתחוו לו" - כשיראו שנתקלקלו יראתן