רש"י על צפניה ב יג

<< רש"י על צפניה • פרק ב >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • 


"על צפון" - אשור בצפון אצל בבל

"נינוה" - הוא ראש לאשור