רש"י על עמוס ט יב

<< רש"י על עמוס • פרק ט >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • 


"למען יירשו" - ישראל את שארית וגו' ואת כל הגוים כי נקרא שמי עליהם

"אשר" - כמו כי