רש"י על עמוס ט ו

<< רש"י על עמוס • פרק ט >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • 


"ואגודתו" - קבוצת בריותיו ד"א קבוצות הישרים היא היתה יסוד הארץ לתקנת השמים שבשבילם הכל קיים

"הקורא למי הים" - דאמר לכנשא משריין סגיאין כמי ימא