רש"י על עמוס ט יא

"ביום ההוא" - אחרי בא עליהם כל אלה יבא יום ההוא המוכן לגאולה ובו אקים סוכת דוד הנופלת י"ת מלכותא דבית דוד