רש"י על עמוס ט יג

<< רש"י על עמוס • פרק ט
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • 


"ונגש חורש בקוצר" - והשיג דיש את בציר ובציר ישיג את זרע (ויקרא כו) לא יספיקו לחרוש עד שיבא הקציר ולא יספיקו לבצור עד שיבא עת הזרע

"תתמוגגנה" - תרגם יונתן יתפלחן קרקע עבודה מתמוגגת בבא גשמים

"עסיס" - יין טוב ומתוק