רש"י על עמוס ט ג

<< רש"י על עמוס • פרק ט
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • 


"בראש הכרמל" - בריש מגדלי כרכיא

"משם אחפש" - מתמן אפקיד בלושין ויבלשונונון

"בקרקע הים" - בניסי ימא איי הים

"אצוה את הנחש" - י"ת עממיא דתקיפין כחויא