<< · מ"ג עמוס · ט · ג · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ואם יחבאו בראש הכרמל משם אחפש ולקחתים ואם יסתרו מנגד עיני בקרקע הים משם אצוה את הנחש ונשכם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְאִם יֵחָבְאוּ בְּרֹאשׁ הַכַּרְמֶל מִשָּׁם אֲחַפֵּשׂ וּלְקַחְתִּים וְאִם יִסָּתְרוּ מִנֶּגֶד עֵינַי בְּקַרְקַע הַיָּם מִשָּׁם אֲצַוֶּה אֶת הַנָּחָשׁ וּנְשָׁכָם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְאִם־יֵחָֽבְאוּ֙ בְּרֹ֣אשׁ הַכַּרְמֶ֔ל מִשָּׁ֥ם אֲחַפֵּ֖שׂ וּלְקַחְתִּ֑ים וְאִם־יִסָּ֨תְר֜וּ מִנֶּ֤גֶד עֵינַי֙ בְּקַרְקַ֣ע הַיָּ֔ם מִשָּׁ֛ם אֲצַוֶּ֥ה אֶת־הַנָּחָ֖שׁ וּנְשָׁכָֽם׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

וְאִם יְדַמוּן לְאִטַמְרָא בְּרֵישֵׁי מִגְדְלֵי כְרַכַּיָא מִתַּמָן אַפְקֵיד בְּלוֹשִׁין וְיִבְלְשׁוֹנוּנוּן וְאִם יִטַמְרוּן מִן קֳדָם מֵימְרִי בְנִיסֵי יַמָא מִתַּמָן אַפְקֵיד יַת עַמְמַיָא דְתַקִיפִין כְּחִוְיָא וְיִקְטְלוּנוּנוּן:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בראש הכרמל" - בריש מגדלי כרכיא

"משם אחפש" - מתמן אפקיד בלושין ויבלשונונון

"בקרקע הים" - בניסי ימא איי הים

"אצוה את הנחש" - י"ת עממיא דתקיפין כחויא

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"משם" - מקרקעית הים אצוה את הנחש הוא הלויתן שהוא ינשך אותם והכל הוא ענין מליצה

"ואם יסתרו" - ואם יחשבו להסתר מפני בקרקעית הים

"משם אחפש" - ממקום מחבואם אחפשם למצוא אותם ולקחתים למסרם ביד העכו"ם

"ואם יחבאו" - ואם יסתירו עצמם בראש הר הכרמל שהיה שם מקומות מסתרים 

מצודת ציון

"יחבאו" - ענין הסתרה כמו חבי כמעט רגע (ישעיהו לב)

"אחפש" - ענין חקירה כמו ויחפש רוחי (תהלים עז)

"הנחש" - הוא הלויתן הדומה למראה נחש וכמ"ש על לויתן נחש בריח (ישעיהו כז)

"ונשכם" - מל' נשיכה בשינים

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואם יחבאו בראש הכרמל" ששם היו מחילות רבות ומערות גדולות היו מסתתרים שם, "משם אחפש" אנכי "אותם ולקחתים" ע"י האויב, "ואם יסתרו מנגד עיני בקרקע הים", ר"ל באיים השוממים והמפורדים בים שאין בני אדם מגיעים לשם "משם אצוה את הנחש", כי שם מצויים נחשים והם ינשכו אותם:

 

<< · מ"ג עמוס · ט · ג · >>