רש"י על עמוס ד יא

<< רש"י על עמוס • פרק ד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • 


"כאוד" - טיסו"ן בלע"ז כלומר שחורים וחשוכים וקדרים