רש"י על עמוס ד ד

<< | רש"י על עמוספרק ד' • פסוק ד' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"באו בית אל וגו'" - כאדם האומר לבן בליעל עשה עשה עד שתתמלא סאתך

"והביאו לבקר זבחיכם" - זאת אומרים להם כומרי הבעל ע"א וותרנית היא ואינה מחמרת עליכם התורה אמרה (שמות כג) לא ילין לבקר אבל לע"א והביאו לבקר תורה אמרה בקדשים קלים ביום זבחכם יאכל ממחרת (ויקרא יט) וע"א לג' ימים מעשר בהמותיכם תורה אמרה שאור לא תקטירו (שם ב) וע"א וקטר מחמץ תודה תורה אמרה לא תאחר לשלמו (דברי' כג) וע"א וקראו נדבות השמיעו הזכירו כל מי שמתנדב ושכח יתן אל לבו ויזכור וי"ת וקטר מחמץ מן אונס כמו אשרו חמוץ (ישעיהו א) מכף מעול וחומץ (תהלים עא)