רש"י על עמוס ד ו

"נקיון שנים" - אקהיות שנים ד"א נקיון שנים זהו חוסר אכילת בשר שהוא נכנס בין השנים כמו שנאמ' הבשר עודנו בין שניהם (במדבר יא)