רש"י על עמוס ד י

<< רש"י על עמוס • פרק ד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • 


"בדרך מצרים" - כדרך ששלחתי עליכם במדבר בצאתכם ממצרים

"עם שבי סוסיכם" - שיהרגו גם הסוסים

"ואעלה באוש מחניכם" - ריח פגריכם מבאיש באפכם העליתי אותו