רש"י על עמוס ד ט

רש"י על עמוס • פרק ד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • 


"הרבות גנותיכם" - שאתם עוסקים להרבות גנותיכם

"יאכל הגזם" - אכל הגזם