רש"י על עמוס ד ג

<< רש"י על עמוס • פרק ד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • 


"ופרצים תצאנה אשה נגדה" - ובפרצי החומה תצאנה שם לנוס

"אשה נגדה" - בפרצה שתמצא נגדה כמו ויעלו כל העם איש נגדו (יהושע ו) שירבו פרצות בחומה ולא יהו צריכות לבקש פתחים

"והשלכתנה ההרמונה" - והשלכתן מעליכון הגאוה והשררה שנטלתם ול' ארמי הוא בגמרא (בבא מציעא פ"ג) הרמנא דמלכא הוא ציווי המלך וי"ת ויגלון יתכון להלאה מן טורי חרמיני והם הרי חשך ל' חרם וחרבה