מ"ג עמוס ד ט


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הכיתי אתכם בשדפון ובירקון הרבות גנותיכם וכרמיכם ותאניכם וזיתיכם יאכל הגזם ולא שבתם עדי נאם יהוה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הִכֵּיתִי אֶתְכֶם בַּשִּׁדָּפוֹן וּבַיֵּרָקוֹן הַרְבּוֹת גַּנּוֹתֵיכֶם וְכַרְמֵיכֶם וּתְאֵנֵיכֶם וְזֵיתֵיכֶם יֹאכַל הַגָּזָם וְלֹא שַׁבְתֶּם עָדַי נְאֻם יְהוָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
הִכֵּ֣יתִי אֶתְכֶם֮ בַּשִּׁדָּפ֣וֹן וּבַיֵּרָקוֹן֒ הַרְבּ֨וֹת גַּנּוֹתֵיכֶ֧ם וְכַרְמֵיכֶ֛ם וּתְאֵנֵיכֶ֥ם וְזֵיתֵיכֶ֖ם יֹאכַ֣ל הַגָּזָ֑ם וְלֹא־שַׁבְתֶּ֥ם עָדַ֖י נְאֻם־יְהֹוָֽה׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

מְחִיתִי יַתְכוֹן בְּשִׁדְפָנָא וּבְיַרְקָנָא סַגְיוּת גַנֵיכוֹן וְכַרְמֵיכוֹן וְתֵינֵיכוֹן וְזֵיתֵיכוֹן אָכְלָא זַחֲלָא וְלָא תַבְתּוּן לְפוְּלְחָנִי אֲמַר יְיָ:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הרבות גנותיכם" - שאתם עוסקים להרבות גנותיכם

"יאכל הגזם" - אכל הגזם

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"הכיתי", לכן תקע בשופר פעם שלישית והביא רעב יותר קשה שהכה את התבואה בשדפון ובירקון, ואת פרי העץ אכל הגזם ולא שבתם עדי, ועם לא יחרדו:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"הרבות" - מרבית פרי גנותיכם וגו' אכל ארבה ולא קבלתם הנאה ממרבית הפירות

מצודת ציון

"בשדפון" - הוא לקיות הזרע בשבלים ע"י הרוח

"ובירקון" - בעבור מרבית היובש נהפכים השבלים למראה ירוק ונפסדים כמו יככה וגו' ובשדפון ובירקון (דברים כח)

"הרבות" - מל' רבוי

"גנותיכם" - מל' גן

"הגזם" - מין ארבה

<< · מ"ג עמוס · ד · ט · >>