<< · מ"ג עמוס · ד · ו · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וגם אני נתתי לכם נקיון שנים בכל עריכם וחסר לחם בכל מקומתיכם ולא שבתם עדי נאם יהוה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְגַם אֲנִי נָתַתִּי לָכֶם נִקְיוֹן שִׁנַּיִם בְּכָל עָרֵיכֶם וְחֹסֶר לֶחֶם בְּכֹל מְקוֹמֹתֵיכֶם וְלֹא שַׁבְתֶּם עָדַי נְאֻם יְהוָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְגַם־אֲנִי֩ נָתַ֨תִּי לָכֶ֜ם נִקְי֤וֹן שִׁנַּ֙יִם֙ בְּכׇל־עָ֣רֵיכֶ֔ם וְחֹ֣סֶר לֶ֔חֶם בְּכֹ֖ל מְקוֹמֹֽתֵיכֶ֑ם וְלֹא־שַׁבְתֶּ֥ם עָדַ֖י נְאֻם־יְהֹוָֽה׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

וְאַף אֲנָא יְהָבִית לְכוֹן אַקְהָיוּת שְׁנִין בְּכָל קִרְוֵיכוֹן וַחֲסֵירוּת מָזוֹן בְּכָל אַתְרֵיכוֹן וְלָא תַבְתּוּן לְפוּלְחָנִי אֲמַר יְיָ:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נקיון שנים" - אקהיות שנים ד"א נקיון שנים זהו חוסר אכילת בשר שהוא נכנס בין השנים כמו שנאמ' הבשר עודנו בין שניהם (במדבר יא)

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולא שבתם עדי" - עם כל זה לא לקחתם מוסר ולא שבתם אלי

"וגם אני" - אבל גם אני שלמתי מדה במדה לפי שמנעתם ממזבחי בשר קרבנות ומנחות והנה מזבחי נקי אין עולה ואין מנחה כן אנכי החסרתי מכם בכל עריכם הבשר והלחם באופן שיהיה לכם נקיון שנים מהבשר כי דרך הבשר ליכנס בין השנים בעת האכילה וכמ"ש הבשר עודנו בין שניהם (במדבר יב) ובהעדר הבשר השנים נקיים וכן היו חסירי לחם כי האויב בא בארצם שנה בשנה ואכל תבואות השדה ושלל את המקנה 

מצודת ציון

"נקיון" - מל' נקי

"עדי" - אלי כמו תגע עדיך (איוב ד)

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וגם אני", אבל גם אני תקעתי בשופר וגזרתי עליכם רעב, כי נתתי להם "נקיון שנים בכל עריכם", שבערים הגדולות לא תמצאו שום מאכל ויהיו השנים נקיים לגמרי, "ובכל מושבותיכם" במושבות הקטנות ובכפרים ששם תמצאו מיני פירות יהיה לכם "חסר לחם" שלא יגדלו מיני דגן שעושים מהם לחם, ובכ"ז "ולא שבתם עדי נאם ה'", שזה מה שתמה אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, שלא חרדו ולא שבו אל ה', והנה יספר כי תקע ה' בשופר חמש פעמים. שלש פעמים בגזרת רעב ופעם אחת בגזרת דבר ופעם אחת בגזרת חרב והם לא חרדו ולא שבו:

ביאור המילות

"נקיון שנים", הוא יותר מחוסר לחם, שכולל שאין לו גם דברים שאינם לחם:
 

<< · מ"ג עמוס · ד · ו · >>