<< · מ"ג עמוס · ד · ד · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
באו בית אל ופשעו הגלגל הרבו לפשע והביאו לבקר זבחיכם לשלשת ימים מעשרתיכם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בֹּאוּ בֵית אֵל וּפִשְׁעוּ הַגִּלְגָּל הַרְבּוּ לִפְשֹׁעַ וְהָבִיאוּ לַבֹּקֶר זִבְחֵיכֶם לִשְׁלֹשֶׁת יָמִים מַעְשְׂרֹתֵיכֶם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
בֹּ֤אוּ בֵֽית־אֵל֙ וּפִשְׁע֔וּ הַגִּלְגָּ֖ל הַרְבּ֣וּ לִפְשֹׁ֑עַ וְהָבִ֤יאוּ לַבֹּ֙קֶר֙ זִבְחֵיכֶ֔ם לִשְׁלֹ֥שֶׁת יָמִ֖ים מַעְשְׂרֹתֵיכֶֽם׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

אֱתוֹ לְבֵית אֵל וּמְרָדוּ בְּגִלְגָלָא אַסְגִיאוּ לְמֶחֱטֵי וּמַיְתָן לְצַפְרָא דִבְחֵיכוֹן לִתְלָתָא יוֹמִין מַעֲסַרְתְּכוֹן:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"באו בית אל וגו'" - כאדם האומר לבן בליעל עשה עשה עד שתתמלא סאתך "והביאו לבקר זבחיכם" - זאת אומרים להם כומרי הבעל ע"א וותרנית היא ואינה מחמרת עליכם התורה אמרה (שמות כג) לא ילין לבקר אבל לע"א והביאו לבקר תורה אמרה בקדשים קלים ביום זבחכם יאכל ממחרת (ויקרא יט) וע"א לג' ימים מעשר בהמותיכם תורה אמרה שאור לא תקטירו (שם ב) וע"א וקטר מחמץ תודה תורה אמרה לא תאחר לשלמו (דברי' כג) וע"א וקראו נדבות השמיעו הזכירו כל מי שמתנדב ושכח יתן אל לבו ויזכור וי"ת וקטר מחמץ מן אונס כמו אשרו חמוץ (ישעיהו א) מכף מעול וחומץ (תהלים עא)

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ימים" - ענינו שנים כמו ימים תהיה גאולתו (ויקרא כה

מצודת דוד

"והביאו לבוקר" - בכל בוקר הקדימו להביא שם זבחיכם

"לשלשת ימים" - בכל שלשה שנים הביאו שמה מעשרותיכם וכדרך שצותה התורה להביא לירושלים מקום המקדש כמ"ש כי תכלה לעשר וגו' בשנה השלישית וגו' ואמרת לפני ה' וגו' (דברים כו) הנה אתם הביאום לבית אל והגלגל מקום העגל והפסל

"הגלגל" - מוסב על באו לומר באו לגלגל ושם הרבו לפשוע כי הזביחה שמה אל העכו"ם הוא עון גדול ורב לפני המקום לפי ששם עמד המשכן בתחילה וכן נאמר כל רעתם בגלגל (הושע ט)

"ופשעו" - להקריב שם אל העגל

"באו בית אל" - הוא דרך גזום כאומר לבן בליעל עשה כחפצך ותראה מה יקרה לך באחרית הימים ודומה לו שמח בחור בילדותיך וגו' ואחריו נאמר ודע כי על כל אלה יביאך האלהים במשפט (קהלת יא)

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בואו בית אל", עתה יתחיל לפרש ההקדמה הרביעית מ"ש אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, ויספר איך צוה ה' אל הנביאים לתקוע בשופר ולהגיד להם פשעם ולהודיעם הפורעניות העתיד עליהם והם לא חרדו, הנביאים אמרו להם בשם ה' "בואו בית אל ופשעו" וכו' "וגם אני נתתי לכם נקיון שנים", כמו שאתם תרבו לפשוע כן אני ארבה להעניש אתכם, ומלת השמיעו שבפסוק שאח"ז הוא מוסב לכל המאמר, ושעורו "השמיעו בואו בית אל ופשעו" אתם השמיעו והכריזו וצוו את העם שיבואו לבית אל ויפשעו בה', "ושיבואו הגלגל" ושם "הרבו לפשוע" עוד יותר, כי בגלגל היו חוטאים יותר מבבית אל (כמ"ש הושע ט' ט"ו כל רעתם בגלגל, ושם י"ג י"ב, בגלגל שורים זבחו), "והביאו לבקר זבחיכם", השמיעו שיביאו הזבחים לע"ז בכל בקר, "ואת המעשרות יביאו בכל שלשה ימים":

 

<< · מ"ג עמוס · ד · ד · >>