רש"י על משלי יב ט

<< רש"י על משלי • פרק יב >>
ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כג • כד • כה • כו • כז • כח • 


"טוב נקלה" - בעיניו ונעשה עבד לעצמו

"ממתכבד" - בעיניו ואומר גנאי הוא לי לעמול במלאכה שאני מבני אדם גדולים וסופו להיות חסר לחם