רש"י על משלי יב ו

רש"י על משלי • פרק יב >>
ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כג • כד • כה • כו • כז • כח • 


"דברי רשעים ארב דם" - יועצים לרצוח בידם או ע"י עדות שקר

"ופי ישרים" - כששומעים את עצתם יצילום לנרדפים שמגלים את עצתם או אם עדים הם מזימין אותם