רש"י על משלי יב כא

<< רש"י על משלי • פרק יב
ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כג • כד • כה • כו • כז • כח • 


"לא יאונה לצדיק" - לא יארע לא תזדמן לו עבירה בלי דעת