רש"י על משלי יב יג

<< רש"י על משלי • פרק יב >>
ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כג • כד • כה • כו • כז • כח • 


"בפשע שפתים" - בפשע שפתי דור המבול שאמרו מה שדי כי נעבדנו (איוב כא) בא להם מוקש רע ונח הצדיק יצא מהצרה