רש"י על מלכים ב טו כה

רש"י על מלכים ב • פרק טו
א • ה • ח • י • יב • טז • כה • ל • לז • 


"שלישו" - גבור שלו

"את ארגוב ואת האריה" - כל ארגוב לשון פלטין החשובין וכל טרכונין בלשון ארמי פלטין החשובין למלכות בארמון הגדול אשר אצל הארגוב

"ואת האריה" - יש לומר שהיה אריה של זהב עומד באותו ארמון