רש"י על מלכים ב טו ל

| רש"י על מלכים בפרק ט"ו • פסוק ל' |
א • ה • ח • י • יב • טז • כה • ל • לז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"בשנת עשרים ליותם" - היה לו לומר בשנת ארבע לאחז שהרי כל ימי מלכות יותם שש עשרה שנה אלא לפי שהיה אחז רשע רצה הכתוב למנותם ליותם בקבר ולא לאחז בחיים כך הוא בסדר עולם