רש"י על מלכים ב טו א

<< רש"י על מלכים ב • פרק טו
א • ה • ח • י • יב • טז • כה • ל • לז • 


"בשנת עשרים ושבע שנים לירבעם וגו'" - אפשר לומר כן והלא עוזיה וירבעם מלכו כאחת כמו שפירש בסמוך אלא מה תלמוד לומר בשנת עשרים ושבע לירבעם מלך עזריה שמלך מלכות מנוגעת למדנו שנתנגע בשנת עשרים ושבע למלכותו