רש"י על מלכים ב טו טז

| רש"י על מלכים בפרק ט"ו • פסוק ט"ז |
א • ה • ח • י • יב • טז • כה • ל • לז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"כי לא פתח" - שר העיר לא פתח לו את העיר לקבלו למלך עליהם

"ההרותיה" - את הנשים ההרות שבה בקע