רש"י על מלכים ב טו י

| רש"י על מלכים בפרק ט"ו • פסוק י' |
א • ה • ח • י • יב • טז • כה • ל • לז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ויכהו קבל עם" - (תרגום) ומחהי קדם עמא לעיני העם