רש"י על מלכים א יד ו

<< רש"י על מלכים א • פרק יד
ג • ה • ו • י • יג • יד • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כח • 


"שלוח אליך" - מאת הקב"ה בשליחות קשה