רש"י על מלכים א יד כב

<< רש"י על מלכים א • פרק יד >>
ג • ה • ו • י • יג • יד • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כח • 


"ויעש יהודה הרע" - ולא נתנו זה על לבם

"ויקנאו" - לשון קניטה