רש"י על מלכים א יד כו

<< רש"י על מלכים א • פרק יד
ג • ה • ו • י • יג • יד • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כח • 


"ואת הכל לקח" - את הכסא החביב מן הכל