רש"י על מלכים א יד ה

רש"י על מלכים א • פרק יד >>
ג • ה • ו • י • יג • יד • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כח • 


"והיא מתנכרה" - כאלו אינה זאת