רש"י על מיכה ו י

<< רש"י על מיכה • פרק ו
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יג • יד • טז • 


"עוד האש בית רשע אוצרות רשע" - ה"א האש נקודה פתח לפי שהיא תמוה וכן פירושו עוד ל' אורך ימים הוא האש כמו היש (ובדברי הימים א ב) מצינו אישי אבי דוד במקום ישי אף כאן אש במקום יש וכן (בשמואל ב יד) אם אש להמין ולהשמאיל אם יש להאמין ולהשמאיל וי"ת כן האית שיעלה בלבבכם שיתקיים בית רשע לאורך ימי' ואוצרות רשע

"ואיפת רזון זעומה" - מדה קטנה שעשיריכם מרמים בה העניים ומביאין אותן לידי רזון והוא זעומה באפו של הקב"ה