רש"י על מיכה ו ד

<< רש"י על מיכה • פרק ו >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יג • יד • טז • 


"כי העליתיך" - אע"פ שעשיתי לך כל הטובה הזאת לא הלאתיך בעבודה גדולה ובקרבנות גדולים

"את משה אהרן ומרים" - ת"י משה לאלפא מסורת דינין ואהרן לכפרא על עמא ומרים לאוראה לנשיא