רש"י על מיכה ו ה

<< רש"י על מיכה • פרק ו >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יג • יד • טז • 


"ומה ענה אותו בלעם בן בעור" - מה אזעום לא זעם ה' (במדבר כג) שלא כעסתי כל אותן הימים

"מן השטים" - שחטאתם לי שם דעו צדקותי שלא מנעתי טובתי ועזרתי מכם עד הבאתי אתכם לגלגל וכבשתי לפניכם שם את הארץ